Een inReach bericht verzenden

Voordat u een inReach® bericht kunt verzenden met uw zūmo® toestel, moet u het toestel koppelen met een compatibel inReach toestel (Verbinding maken met een inReach toestel).

U kunt uw toestel gebruiken om inReach berichten naar uw contactpersonen te verzenden.

  1. Selecteer Apps > inReach > inReach bericht.
  2. Selecteer Nieuw bericht.
  3. Selecteer Selecteer contactpersonen om een of meer contactpersonen toe te voegen.
  4. Voer een bericht in.
  5. Selecteer Verzend.
GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023