Verkeerinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

OPMERKING

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Een verkeersinformatie-ontvanger kan verkeersgegevens ontvangen via een OTA-signaal, indien beschikbaar. Om OTA-verkeersinformatie te ontvangen, moet het toestel op de voertuigvoeding worden aangesloten met een voedingskabel die verkeersinformatie kan ontvangen. Een verkeersinformatie-ontvanger is bij sommige toestelmodellen inbegrepen (Verkeersinformatie) .

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Sluit het toestel met de voedingskabel die verkeersinformatie kan ontvangen aan op de voertuigvoeding (Uw toestel in een auto bevestigen).

Als uw toestelmodel verkeersinformatie omvat, is de voertuigvoedingskabel die bij uw toestel is meegeleverd compatibel met verkeersinformatie.

Als u zich in een dekkingsgebied van verkeersinformatie bevindt, kan uw toestel verkeersinformatie weergeven en u helpen files te vermijden.

GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023