Uw toestel in een auto bevestigen

OPMERKING

Raadpleeg voordat u het toestel monteert de lokale wetgeving omtrent montage op de voorruit.

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

WAARSCHUWING

Gebruik de zuignapsteun niet op een motorfiets.

WAARSCHUWING

Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

OPMERKING: De voertuigsteun wordt niet bij alle toestelmodellen geleverd. Ga naar garmin.com als u optionele accessoires wilt kopen.
  1. Steek de voertuigvoedingskabel Toelichting nummer één in de poort Toelichting nummer twee op het toestel.

    Explosietekening van de autosteuninstallatie met een toelichting
  2. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap Toelichting nummer drie.
  3. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
  4. Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel Toelichting nummer vier naar achteren, naar de voorruit toe.
  5. Klik de steun Toelichting nummer vijf vast op de zuignapsteun.
  6. Plaats de onderkant van het toestel in de houder.
  7. Druk het toestel in de houder totdat het vastklikt.
  8. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel van de auto aan op de stroomvoorziening.
GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023