Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika

OSTRZEŻENIE

Ta funkcja umożliwia importowanie z innych urządzeń danych, które mogły zostać wygenerowane przez inne firmy.Firma Garmin® nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności danych generowanych przez strony trzecie. Użytkownik polega na takich danych i korzysta z nich wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Można udostępniać dane użytkownika pomiędzy zgodnymi urządzeniami. Dane użytkownika obejmują punkty, trasy, zapisane ślady, ścieżki i granice.

  • Możesz udostępniać dane użytkownika i nimi zarządzać przy użyciu karty pamięci. Konieczna jest instalacja karty pamięci w urządzeniu. To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB w formacie FAT32.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-CDD85099-F5B6-41B4-84D1-524AE6475690 v1