Bezprzewodowe udostępnianie

Możesz bezprzewodowo podłączyć dwa urządzenia ECHOMAP™ UHD2 w celu udostępniania danych użytkownika i echosondy (Łączenie dwóch urządzeń ECHOMAP UHD2 w celu udostępniania danych użytkownika i echosondy). Przy pierwszym otwarciu ustawień sieci bezprzewodowej zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie sieci bezprzewodowej w urządzeniu hosta. Po skonfigurowaniu sieci można także podłączyć urządzenie do innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefon, w celu korzystania z aplikacji ActiveCaptain® (Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain).

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-CDD85099-F5B6-41B4-84D1-524AE6475690 v1