Functies voor het waarschuwen van de bestuurder

LET OP

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin® is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Scholen

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid bij een naderende school of schoolzone weer.

Maximumsnelheid overschreden

Het toestel markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Maximumsnelheid verlaagd

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Verkeerde rijrichting op een straat met eenrichtingsverkeer

Het toestel speelt een bericht af en geeft een waarschuwing weer op het hele scherm als u van de verkeerde kant een straat met eenrichtingsverkeer inslaat. Het scherm wordt omgeven door een rode rand en bovenaan blijft een waarschuwing staan tot u de straat met eenrichtingsverkeer verlaat of uw rijrichting corrigeert.

Spoorwegovergang

Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat u een spoorwegovergang nadert.

Dierenoversteekplaats

Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat u een dierenoversteekplaats nadert.

Bochten

Het toestel geeft een geluidssignaal om een bocht in de weg aan te geven.

Langzaam verkeer

Het toestel geeft een geluidssignaal als u op hogere snelheid langzaamrijdend verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen (Verkeersinformatie).

Wegwerkzaamheden

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u wegwerkzaamheden nadert.

Rijstrookafsluiting

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een rijstrookafsluiting nadert.

Pauzeplanning

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft aan dat u een pauze moet inlassen nadat u langere tijd hebt gereden.

Risico van aan de grond lopen

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u met uw voertuig kunt vastlopen.

Zijwind

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u risico hebt op zijwind.

Smalle weg

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert die mogelijk te smal is voor uw voertuig.

Steile heuvel

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een steile heuvel nadert.

Staats- en landgrenzen

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een staats- of landgrens nadert.

Sluit propaan af

Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar propaan moet worden afgesloten.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-CA7AA54D-CB83-4144-9D67-F6EFCC67D442 v8