Verkeersinformatie

OPMERKING

Garmin® is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukte mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat (Verkeersinstellingen). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

  • Alle toestelmodellen kunnen gratis verkeersgegevens ontvangen via de Garmin Drive™ app.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-CA7AA54D-CB83-4144-9D67-F6EFCC67D442 v8