Funkcje związane z tętnem

Urządzenie vívomove® Sport umożliwia wyświetlanie danych tętna mierzonego na nadgarstku.

Symbol pulsoksymetru

Monitoruje poziom stężenia tlenu we krwi. Znajomość danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga określić, jak ciało przystosowuje się do ćwiczeń i wysiłku (Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru).
UWAGA: Pulsoksymetr znajduje się z tyłu urządzenia.

Symbol szacowanego pułapu tlenowego

Wyświetla bieżący pułap tlenowy, który jest wskaźnikiem wydolności sportowca i który powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji (Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego).

Symbol wieku sprawnościowego

Wyświetla bieżący wiek sprawnościowy, który jest oparty na pułapie tlenowym, tętnie spoczynkowym i wskaźniku masy ciała (BMI). (Wyświetlanie wieku sprawnościowego)

Aby uzyskać najdokładniejszy wiek sprawności, skonfiguruj profil użytkownika na Garmin Connect™ koncie.

Symbol transmisji tętna

Przesyła bieżące tętno do sparowanego Garmin® urządzenia (Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin).

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-771E2160-0B4C-4D41-BBB0-7E490DCF5586 v2