האזנה למוזיקה

 1. לחץ לחיצה ממושכת על DOWN מכל מסך שהוא כדי לפתוח את פקדי המוזיקה.
 2. חבר את האוזניות שלך עם טכנולוגיית Bluetooth® (חיבור אוזניות Bluetooth).
 3. לחץ והחזק את סמל 'תפריט'.
 4. בחר ספקי מוזיקה, ובחר אפשרות:
  • כדי להאזין למוזיקה שהורדת לשעון מהמחשב, בחר המוזיקה שלי (הורדת תוכן שמע אישי).

  • כדי לשלוט בהשמעת המוזיקה בטלפון החכם שלך, בחר שליטה מהטלפ'.

  • כדי להאזין למוזיקה מספק צד שלישי, בחר את שם הספק ובחר רשימת השמעה להורדה.

 5. בחר סמל 'תפריט' כדי לפתוח את פקדי השמעת המוזיקה.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2