חיבור אוזניות Bluetooth

להאזנה למוזיקה שהועלתה להתקן Forerunner® 745, עליך לחבר אוזניות באמצעות שימוש בטכנולוגיית Bluetooth®.

  1. קרב את האוזניות למרחק של עד 2 מ' (6.6 רגל) מההתקן.
  2. הפעל מצב שיוך באוזניות.
  3. החזק את סמל 'תפריט'.
  4. בחר סמל 'תפריט' > מוזיקה > אוזניות > הוסף חדש.
  5. בחר באוזניות שלך כדי להשלים את תהליך השיוך.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2