תכונות דופק

התקן Forerunner® כולל צמיד חיישן דופק, והוא תואם לחיישני הדופק הצמודים לחזה. ניתן להציג את נתוני חיישן הדופק בפרק כף היד בווידג'ט של הדופק. כאשר יש נתונים זמינים הן מחיישן דופק בפרק כף היד והן מחיישן דופק צמוד-חזה, ההתקן משתמש בנתוני חיישן הדופק צמוד-החזה.

אלה הן חלק מהתכונות שקשורות לדופק שזמינות בלולאת הווידג'טים ברירת המחדל.

סמל 'דופק'

הדופק הנוכחי שלך בפעימות לשנייה (bpm). בווידג'ט גם מוצג גרף של הדופק שלך בארבע השעות האחרונות, בו מודגש הדופק הגבוה ביותר והנמוך ביותר.

סמל 'מתח'

רמת המתח הנוכחית שלך. ההתקן מודד את השינויים בדופק בזמן חוסר פעילות כדי להעריך את רמת המתח שלך. מספר נמוך יותר מצביע על רמת מתח נמוכה יחסית.

סמל Body Battery

רמת מד האנרגיה Body Battery™ הנוכחית שלך. ההתקן מחשב את רמת האנרגיה הנוכחית שלך בהתבסס על נתוני שינה, מתח ופעילות. מספר גבוה מציין רמת אנרגיה גבוהה.

סמל 'אוקסימטר דופק'

רוויית החמצן הנוכחית בדם. ידיעת רוויית החמצן יכולה לעזור לך לקבוע כיצד הגוף שלך מסתגל לאימון ולמתח.

הערה: חיישן אוקסימטר הדופק נמצא בגב ההתקן.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2