התחל הפעלת GroupTrack

כדי שתוכל להתחיל הפעלת GroupTrack, דרוש לך חשבון Garmin Connect™, טלפון חכם תואם ויישום Garmin Connect.‏

הוראות אלה מתייחסות להתחלת הפעלת GroupTrack עם התקני Forerunner®. אם לקשרים שלך יש התקנים תואמים אחרים, באפשרותך לראות אותם במפה. ייתכן שההתקנים האחרים לא יוכלו להציג רוכבי GroupTrack במפה.

  1. צא החוצה והפעל את התקן ה-Forerunner.
  2. שייך את הטלפון החכם שלך עם ההתקן Forerunner (שיוך הטלפון החכם שלך להתקן שלך).
  3. בהתקן Forerunner, לחץ לחיצה ממושכת על סמל 'תפריט', ובחר סמל 'תפריט' > בטיחות > GroupTrack > הצג על המפה כדי להפעיל הצגת חיבורים על מסך המפה.
  4. ביישום Garmin Connect, בתפריט ההגדרות, בחר בטיחות ומעקב > LiveTrack > סמל 'תפריט' > הגדרות > GroupTrack.
  5. בחר כל החיבורים.
  6. בחר הפעל את LiveTrack.
  7. בהתקן Forerunner, התחל פעילות.
  8. גלול אל המפה כדי להציג את החיבורים שלך.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v2