Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetens inställningar till fabriksinställningarna.

Obs!: Åtgärden tar bort all information du har angett samt aktivitetshistorik.
  1. Håll på pekskärmen för att visa menyn.
  2. Välj Inställningssymbol > Systeminställningar > Återställ > Bocksymbol.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-7EC4F8F2-E1BE-4AC8-A48A-5D7D35B6DE0D v3