ווידג'טים

השעון מגיע עם ווידג'טים טעונים מראש שמספקים מידע במבט מהיר. ניתן להחליק על מסך המגע כדי לגלול בין הווידג'טים. ניתן להקיש על ווידג'טים מסוימים כדי להציג מידע מפורט יותר. כדי להשתמש בחלק מהתכונות, צריך לשייך לשעון טלפון חכם.

הערה: אפשר להשתמש ביישום Garmin Connect™ כדי להוסיף ווידג'טים או להסיר אותם.

סמל 'צעדים'

מספר הצעדים הכולל והיעד שלך להיום. השעון לומד ומציע לך יעדי צעדים חדשים בכל יום.

סמל 'טיפוס במדרגות'

המספר הכולל של קומות שטיפסת והיעד שלך להיום.

סמל 'דקות אינטנסיביות'

סך הדקות האינטנסיביות שלך ויעד הדקות האינטנסיביות לאותו שבוע.

סמל Body Battery

רמת מד האנרגיה Body Battery™ הנוכחית שלך. השעון מודד את השינויים בדופק בזמן חוסר פעילות כדי להעריך את רמת המתח שלך. מספר גבוה מציין רמת אנרגיה גבוהה.

סמל 'מתח'

רמת המתח הנוכחית שלך. השעון מודד את השינויים בדופק בזמן חוסר פעילות כדי להעריך את רמת המתח שלך. מספר נמוך יותר מצביע על רמת מתח נמוכה יחסית.

סמל 'נוזלים'

כמות המים הכוללת ששתית והיעד שלך להיום.

סמל 'מרחק'

המרחק שעברת היום, בקילומטרים או במיילים.

סמל 'קלוריות'

סך הקלוריות ששרפת באותו יום, כולל קלוריות בזמן פעילות ובזמן מנוחה.

סמל 'דופק'

הדופק הנוכחי בפעימות לדקה (bpm), והדופק הממוצע בזמן מנוחה בשבעת הימים האחרונים.

סמל 'נשימה'

קצב הנשימה הנוכחי בנשימות לדקה, ומוצע ערות בשבעת הימים האחרונים. השעון מודד את קצב הנשימה כאשר אינך בפעילות כדי לזהות מקרים של נשימה חריגה ואת האופן בו הנשימה משתנה בעקבות מתח.

סמל 'אוקסימטר דופק'

מאפשר לך לבצע קריאה ידנית של אוקסימטר דופק.

סמל 'פקדי מוזיקה'

פקדים לנגן המוזיקה בטלפון.

סמל 'מזג אוויר'

הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר מטלפון משויך.

סמל 'שינה'

נתוני השינה שלך לגבי הלילה הקודם, כולל משך השינה הכולל וניקוד השינה.

סמל 'מעקב אחר המחזור החודשי'

המצב של המחזור החודשי הנוכחי שלך. ניתן להציג את התסמינים היומיים שלך ולתעד אותם. יש לך גם אפשרות לעקוב אחר ההיריון באמצעות עדכונים שבועיים ומידע בריאותי.

סמל 'לוח שנה'

הפגישות הבאות מלוח השנה של הטלפון שלך.

סמל 'התראות'

התראות מהטלפון, כולל שיחות, הודעות טקסט, עדכונים ברשתות חברתיות ועוד, בהתאם להגדרות ההתראה בטלפון שלך.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-FC5EB5F3-8D1F-47A5-A713-2DE05DFEDBA2 v5