תכונות עם חיבור Bluetooth

להתקן vívomove® Style/Luxe יש כמה תכונות Bluetooth® מחוברות עבור הטלפון החכם התואם באמצעות היישום Garmin Connect™.

התראות

מודיע על התראות מהטלפון החכם, כולל שיחות, הודעות טקסט עדכונים מהרשתות החברתיות פגישות מלוח השנה ועוד, בהתאם להגדרות ההתראה בטלפון החכם שלך.

תכונות בטיחות ומעקב

למידע נוסף עיינו בתכונות מעקב ובטיחות.

עדכוני מזג אוויר

הצגת הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר מהטלפון החכם.

פקדי מוזיקה

ההגדרה מאפשרת לשלוט בנגן המוזיקה בטלפון החכם.

חפש את הטלפון שלי

מאתר את הטלפון החכם שאבד המשויך להתקן vívomove Style/Luxe ונמצא כעת בטווח קליטה.

חפש את ההתקן שלי

מאתר את ההתקן vívomove Style/Luxe שאבד המשויך לטלפון החכם ונמצא כעת בטווח.

העלאת פעילויות

שליחה אוטומטית של הפעילות ליישום Garmin Connect מיד לאחר פתיחת היישום.

עדכוני תוכנה

ההתקן מוריד באמצעות חיבור אלחוטי את עדכון התוכנה העדכני ומתקין אותו.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-FC5EB5F3-8D1F-47A5-A713-2DE05DFEDBA2 v5