Parkoble trådløse sensorer

Første gang du kobler en trådløs ANT‍+® eller Bluetooth® sensor til Garmin® enheten, må du parkoble enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

TIPS: Enkelte ANT‍+ sensorer parkobles til enheten automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er på og i nærheten av enheten.
  1. Flytt deg minst 10 meter bort fra andre trådløse sensorer.
  2. Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du på deg pulsmåleren.

    Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den på.

  3. Hold inne Bokstaven B, symbol.
  4. Velg Innstillinger-symbol > Sensorer > Legg til ny.
  5. Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (innenfor 3 meter), og vent mens enheten kobles til sensoren.

    Når enheten har koblet seg til sensoren, vises et ikon øverst på skjermen.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-194A4E9B-9889-4074-9DA9-2ED9EC4B76FB v4