Nastavení podsvícení

Přidržte tlačítko Symbol písmene B a vyberte možnost Symbol nastavení > Systém > Podsvícení.

Režim

Nastavuje zapnutí podsvícení v okamžiku, kdy se zařízením komunikujete, například když přijmete oznámení nebo použijete tlačítko nebo dotykovou obrazovku.

Jas

Umožňuje nastavit úroveň jasu podsvícení.

Odpočet

Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Gesto

Nastavuje zapnutí podsvícení v okamžiku, kdy zápěstí otočíte směrem k tělu, abyste se na zařízení podívali. Pokud chcete tuto funkci používat pouze při měřených aktivitách, můžete použít volbu Pouze během aktivity. Můžete si také nastavit citlivost na gesto, aby se podsvícení aktivovalo častěji nebo méně často.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-194A4E9B-9889-4074-9DA9-2ED9EC4B76FB v4