Återställa alla standardinställningar

Obs!: Åtgärden tar bort all information du har angett samt aktivitetshistorik. Om du har konfigurerat en Garmin Pay™ plånbok raderas även plånboken från enheten om du återställer standardinställningarna.

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

  1. Håll ned pekskärmen.
  2. Välj Inställningar > System > Återställ standardinställningar > Ja.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v3