Nagrywanie filmu RAW w rozdzielczości 5,7K

Korzystając z aplikacji Garmin® VIRB®, można ustawić kamerę tak, aby nagrywała materiał wideo w formacie RAW i rozdzielczości 5,7K przy zachowaniu wysokiej szybkości kompresji. Tryb ten pozwala zachować maksymalną szczegółowość we wszystkich kierunkach.

Podczas nagrywania w trybie RAW kamera rejestruje z użyciem każdego obiektywu po jednym oddzielnym pliku na każdą połowę obrazu sferycznego. Oba pliki można połączyć w obraz sferyczny, korzystając z oprogramowania do edycji filmów.

UWAGA: Tryb rozdzielczości 5,7K jest bardzo wymagający i powoduje większe obciążenie kamery. Czas pracy kamery, czas nagrywania na karcie pamięci i możliwość działania w gorącym otoczeniu zostaną zredukowane. W kamerze zostaną uruchomione funkcje, które mają chronić ją przed przegrzaniem, co spowoduje automatyczne wyłączenie kamery w przypadku, gdy temperatura wewnętrzna przekroczy określoną wartość progową temperatury roboczej.
  1. Połącz kamerę z aplikacją Garmin VIRB.
  2. W oknie wizjera w aplikacji wybierz Gear symbol > Tryb obiektywu > RAW.
  3. Przewiń do sekcji Ustawienia wideo i wybierz Rozdzielczość > 5.7K.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-7C8599D3-48DE-4599-9EB4-B6217680D3A2 v5