Wykonywanie połączeń do innych mikrofonów GHS 11

Po po podłączeniu co najmniej dwóch mikrofonów GHS™ 11 do radia można korzystać z funkcji interkomu w celu komunikacji między mikrofonami. Na przykład można użyć mikrofonu przy sterze do komunikacji z użytkownikiem korzystającym z mikrofonu w maszynowni znajdującej się pod pokładem.
UWAGA: Funkcja interkomu nie jest dostępna w modelach VHF 110/115.
  1. Wybierz kolejno PA > INTERCM.
  2. Obróć pokrętło na mikrofonie, aby wybrać stację interkomu, z którą chcesz się połączyć, a następnie wybierz SELECT.
  3. Na stacji interkomu będącej odbiorcą przytrzymaj PTT, aby odpowiedzieć.

    Każdy z użytkowników musi przytrzymać PTT, aby rozmawiać.

  4. Wybierz ZAKOŃCZ, aby zakończyć połączenie.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023