Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna. Du bör synkronisera enheten med appen Garmin Connect™ för att överföra dina aktivitetsdata innan du återställer enheten.

  1. Håll ned Symbol med bokstaven B.
  2. Välj Inställningar > System > Återställ.
  3. Välj ett alternativ:
    • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Ta bort data och återställ inställningar.

      Obs!: Om du har konfigurerat en Garmin Pay™ plånbok raderas även plånboken från enheten. Om du har musik som lagrats på enheten raderar detta alternativ din lagrade musik.
    • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Återställ standardinställningar.

Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-6F1E6ABA-ECBB-474E-B04E-4E5B25CC1CFD v4