Trademark Notices

Garmin®, het Garmin logo en ANT‍+® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Dit product is ANT‍+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-ED2E448F-AEE6-45A4-ACDF-0BF32AB26783 v5