Starta ett intervallpass

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Träning > Intervaller > Kör träningspass.
  3. Välj en aktivitet.
  4. Tryck på START för att starta tiduret.
  5. När intervallpasset innehåller uppvärmning väljer du LAP för att påbörja det första intervallet.
  6. Följ instruktionerna på skärmen.

När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.