Ställa in larm

Du kan ställa in upp till tio olika alarm. Varje alarm kan ställas in så att det ljuder en gång eller upprepas regelbundet.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Klocka > Klocklarm > Lägg till larm.
  3. Välj Status > .
  4. Välj Klocka och ange en alarmtid.
  5. Välj Avisering och välj en aviseringstyp (valfritt).
  6. Välj Frekvens och välj när larmet ska upprepas.
  7. Välj Bak.-belysning > för att slå på bakgrundsbelysningen med larmet.