Ställa in aviseringar om soluppgång och solnedgång

Du kan ställa in att aviseringslarmen för soluppgång och solnedgång ska ljuda ett visst antal minuter eller timmar innan soluppgången eller solnedgången inträffar.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Klocka > Varningar.
  3. Välj ett alternativ:
    • Välj Till solnedgång > Status > .

    • Välj Till soluppgång > Status > .

  4. Välj Klocka och ange tiden.