Konfigurera Wi‑Fi anslutning

  1. Gå in på www.garminconnect.com/start och hämta appen Garmin Express.
  2. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera Wi‑Fi anslutning med Garmin Express.