Använda stör ej-läge

Du kan använda stör ej-läge för att stänga av belysningen och vibrationssignaler. Du kan till exempel använda det här läget när du sover eller tittar på film.

  1. Håll ned LIGHT.
  2. Välj Do Not Disturb > .
    TIPS: Om du vill avsluta stör ej-läge håller du ned LIGHT och väljer Do Not Disturb > Av.