Fiska

Du kan hålla koll på din dagliga fiskräkning, räkna ned tävlingstiden och ställa in en intervalltimer för att hålla koll på ditt fisketempo.

  1. På klockan väljer du START.
  2. Välj Fiska.
  3. Välj ett alternativ:
    • Om du vill räkna ned den återstående tävlingstiden väljer du Ställ in tiduren.

    • Om du vill hålla koll på din dagliga fiskräkning väljer du Börja fiska och väljer START för att öka eller BACK för att minska fiskräkningen.