Följa ett träningspass på webben

Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect).‍

  1. Anslut enheten till datorn.
  2. Gå till www.garminconnect.com.
  3. Skapa och spara ett nytt träningspass.
  4. Välj Skicka till enhet och följ instruktionerna på skärmen.‍
  5. Koppla bort enheten.