Anpassa kartfunktioner

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Navigation > Datasidor.
  3. Välj ett alternativ:
    • Välj Karta för att sätta på eller stänga av kartan.

    • Välj Guide för att sätta på eller stänga av en vägledningssida som visar den kompassbäring eller kurs som du följer under navigeringen.

    • Välj en skärm att lägga till, ta bort eller anpassa.