Ange en riktningsmarkör

Du kan ställa in riktningsmarkör att visa på dina datasidor medan du navigerar. Indikatorn pekar mot din målriktning.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Navigation > Heading Bug.