Barometerinställningar

Håll ned UP och välj Inställningar > Sensorer > Barometer.

Diagram

Ställer in tidsskalan för sjökortet i barometerwidgeten.

Stormvarning

Anger hastigheten på lufttrycksändringen som utlöser en stormvarning.