Skapa en anpassad aktivitet

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Inställningar > Appar > Lägg till ny.
 3. Välj en aktivitetstyp.
  Obs!: Om du skapar en anpassad multisportaktivitet uppmanas du att välja två eller fler aktiviteter och att ta med övergångar.
 4. Om det behövs väljer du en profilfärg.
 5. Om det behövs väljer du en ikon.
 6. Välj ett namn eller ange ett eget namn.

  Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra, t.ex. Triathlon(2).

 7. Välj ett alternativ:
  • Välj Använd standard för att skapa din anpassade aktivitet utifrån systemets standardinställningar.

  • Välj en kopia av en befintlig aktivitet för att skapa din anpassade aktivitet utifrån någon av dina sparade aktiviteter.

 8. Om det behövs väljer du GPS-läget.
 9. Välj ett alternativ:
  • Välj Klar för att spara och använda den anpassade aktiviteten.

  • Välj Ändra inställn. för att anpassa specifika aktivitetsinställningar.