Starta nedräkningstimern

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Klocka > Tidur.
  3. Ange tiden.
  4. Om det behövs väljer du Starta om > om du vill starta om tiduret automatiskt när tiden har löpt ut.
  5. Om det behövs väljer du Avisering och väljer en aviseringstyp.
  6. Välj Starta timer.