Stoppa en aktivitet

Obs!: Vissa alternativ är inte tillgängliga för vissa aktiviteter.
 1. Välj STOP.

  Om du inte sparar aktiviteten manuellt efter att aktiviteten avbrutits sparas den automatiskt av enheten efter 25 minuter.

 2. Välj ett alternativ:
  • Om du vill återuppta aktiviteten väljer du Fortsätt.

  • Om du vill spara aktiviteten och återgå till klockläge väljer du Spara.

  • Om du vill ta bort aktiviteten och återgå till klockläge väljer du Ta bort.

  • Om du vill spåra den väg som du färdats tillbaka till startpunkten för din aktivitet väljer du TracBack.

  • Om du vill avbryta aktiviteten och återuppta den vid ett senare tillfälle väljer du Återuppta senare.