Visa tidvatteninformation

Du kan visa upp till sju dagar med tidvatteninformation för den aktuella platsen. Du kan uppdatera platsen genom att välja START på tidvattenskärmen.

  1. START > Tidvatteninformation.

    Ett 24-timmars tidvattendiagram visar flod glyph icon och ebb glyph icon för det aktuella datumet.  2. Välj UP eller DOWN för att visa tidvatteninformation för andra dagar.