Panorera och zooma på kartan

  1. Medan du navigerar väljer du UP eller DOWN för att visa kartan.
  2. Håll ned UP.
  3. Välj Panorera/zooma.
  4. Välj ett alternativ:
    • Välj START för att växla mellan panorering upp och ned, panorering åt vänster och höger eller zoomning.

    • Välj UP och DOWN för att panorera eller zooma på kartan.

    • Välj BACK för att avsluta.