Ställa in ett träningsmål

Funktionen för träningsmål kan användas med Virtual Partner funktionen så att du kan träna mot ett inställt mål för distans, distans och tid, distans och tempo eller distans och fart. Under träningsaktiviteten ger enheten dig återkoppling i realtid om hur nära du är att uppnå ditt träningsmål.

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Träning > Ställ in ett mål.
 3. Välj en aktivitet.
 4. Välj ett alternativ:
  • Välj Endast distans för att välja en förinställd distans eller ange en anpassad distans.

  • Välj Distans och tid för att välja ett mål för distans och tid.

  • Välj Distans och tempo eller Distans och fart för att välja ett mål för distans och tempo eller fart.

  Träningsmålsidan visas och anger din beräknade sluttid. Den beräknade sluttiden är baserad på din aktuella prestation och den återstående tiden.

 5. Tryck på START för att starta tiduret.
 6. När du genomfört din aktivitet väljer du STOP > Spara.