Återställa ett personligt rekord

Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare registrerats.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Min statistik > Rekord.
  3. Välj en sport.
  4. Välj ett rekord som ska återställas.
  5. Välj Föregående > Ja.
    Obs!: Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.