Visa dina skidåk

Enheten registrerar detaljer om varje skid- eller snowboardåk. Du kan visa detaljer om åken på den pausade skärmen eller när tiduret är igång.

  1. Starta en skidåknings- eller snowboardaktivitet.
  2. Håll ned UP.
  3. Välj Visa åk.
  4. Välj UP och DOWN för att visa detaljer om ditt senaste åk, ditt aktuella åk och dina åk totalt.

    Åkskärmarna inkluderar tid, tillryggalagd sträcka, maximal hastighet, medelhastighet och totalt nedför.