Starta en aktivitet

När du startar en aktivitet slås GPS på automatiskt (om detta krävs). När du avslutar aktiviteten återgår enheten till klockläget.

  1. På klockan väljer du START.
  2. Välj en aktivitet.
  3. Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att ange ytterligare information.
  4. Vid behov väntar du medan enheten ansluts till dina ANT‍+ sensorer.
  5. Om aktiviteten kräver GPS går du ut och väntar medan enheten hämtar satelliter.
  6. Tryck på START för att starta tiduret.
    Obs!: Enheten registrerar inte dina aktivitetsdata förrän du startar tiduret.