Registrera score

  1. På hålinformationssidan väljer du START > Starta runda.

    Scorekortet visas när du är på greenen.

  2. Välj DOWN eller UP för att ange resultatet.

    Ditt totala resultat glyph icon uppdateras.