Använda total distans

Total distans registrerar automatiskt den totala tillryggalagda sträckan och höjdstigningen.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Min statistik > Total distans.
  3. Välj ett alternativ för att visa totalerna från total distans.
  4. Om det behövs väljer du en total distans och väljer Ja för att nollställa total distans.