Om Training Effect

Training Effect mäter hur träningen påverkar din kondition. Training Effect ackumuleras under aktiviteten. Under aktivitetens gång ökar Training Effect-värdet, vilket talar om för dig på vilket sätt aktiviteten har förbättrat din kondition. Training Effect fastställs med hjälp av din användarprofilinformation, puls, varaktighet samt aktivitetens intensitet.

Det är viktigt att du känner till att värdena för Training Effect (från 1,0 till 5,0) kan verka vara onormalt höga under de första löpningarna. Du måste genomföra ett antal aktiviteter innan enheten "lär sig" din kondition.

Training Effect

Beskrivning

Från 1,0 till 1,9

Underlättar återhämtning (korta aktiviteter). Förbättrar uthålligheten vid längre aktiviteter (längre än 40 minuter).

Från 2,0 till 2,9

Bibehåller din kondition.

Från 3,0 till 3,9

Förbättrar din kondition om den upprepas som en del av ditt veckoträningsprogram.

Från 4,0 till 4,9

Förbättrar väsentligt din kondition vid upprepning en eller två gånger per vecka med tillräcklig tid för återhämtning.

5,0

Förorsakar tillfällig överbelastning med stor förbättring. Träna mycket försiktigt upp till den här nivån. Kräver extra dagar för återhämtning.

Training Effect-tekniken tillhandahålls och stöds av Firstbeat Technologies Ltd. Mer information finns på www.firstbeattechnologies.com.