Använda total distans för golf

Du kan använda total distans för att registrera avverkad tid, distans och steg. Total distans startar och stoppar automatiskt när du startar eller avslutar en runda.

  1. Välj START > Total distans.
  2. Om det behövs väljer du Nollställ för att återställa total distans till noll.