Återställa enheten

Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den.

  1. Håll ned LIGHT i minst 25 sekunder.
  2. Håll ned LIGHT i en sekund för att sätta på enheten.