Anpassa widgetslingan

Du kan visa, dölja eller flytta objekt i widgetslingan.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Widgets.
  3. Välj en widget.
  4. Välj ett alternativ:
    • Välj Status för att visa eller dölja widgeten i widgetslingan.

    • Välj Flytta uppåt eller Flytta nedåt för att ändra plats på widgeten i widgetslingan.