Navigera till en destination

Du kan använda enheten för att navigera till en destination eller följa en kurs. När du börjar navigera kan du välja vilken aktivitet som ska användas när du tar dig till destinationen, t.ex. vandring, löpning eller cykling. Om du redan spelar in en aktivitet när du börjar navigera fortsätter enheten att spela in den aktuella aktiviteten medan du navigerar.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Navigation.
  3. Välj en kategori.
  4. Välj en destination genom att svara på uppmaningarna på skärmen.
  5. Välj Gå till.
  6. Välj en aktivitet.

    Navigeringsinformation visas.

  7. Välj START för att börja navigera.
  8. Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor (valfritt).