Ankarinställningar

Välj START > Ankare > Inställning.

Omfattning

Beräknar räckvidden som en hjälp vid ankring.

Djup

Ställer in vattendjupet.

Bogkompensation

Ställer in avståndet mellan båtens för och GPS-antennens plats.

Kompensation

Ställer in skillnaden mellan kölens djup och givarens plats.

Ställ in larm

Ställer in ett larm som varnar dig när båten driver ett angivet avstånd bort från ankaret.

Uppdatera intervall

Ställer in tidsintervallet för att uppdatera ankarlarminformation.