Visa layup- och doglegavstånd

Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-hål.

Välj START > Layups.

Varje layup samt avståndet tills du når layup visas på skärmen.

Obs!: Avstånden tas bort från listan när du passerar dem.